0 850 840 49 28

Dikkat Profili

Dikkat Profili

Hastanızın performansını kendi akran grupuyla Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite açısından karşılaştırmaya yarar.

İlk tablo hastanın performansını dört dikkat göstergesine bağlı olarak verir ve hastanın norm grubuna bağlı olarak değerlendirilir. (yaş ve cinsiyete göre)

Bu tablo aşağıdakilerden oluşur:

  • Hasta Tipi – Profil tipi
  • MOXO kriterleri tablosu – gösterge tablosu
  • Seviye – Şiddet tablosu

Hasta Tipi

Profil tipi aşağıdakilerden oluşur:

  • Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite göstergelerinin ilk harfleri (D,Z,D,H)
  • Standart puanın gösterdiği üzere endeks performans düzeyi (1den 4e kadar)
  • Seviye göstergesi : S (1den 4e kadar) standart puan tarafından belirlenen ve normal sınırların dışında kalan performanslar için

Not: Standart puanın normal sınırların içinde kalan durumlar için,seviye göstergesi (S) görünmeyecektir.

Kriter Tablosu

Her gösterge için, bir Z puanı hesaplanır ve 4 seviyeden birine ayrılır.

Seviye     Renk      Standart Puan       Açıklama
     1  yeşil     (Z >= 0)      İyi performans, yüksek norm genişliği içerisinde ( ortalama ve daha yukarı)
    2  yeşil2     (-0.825 <= Z < 0 )      Standart performans, orta norm genişliği içinde (ortalamanın altında)
    3  sarı      (-1.65 < Z <= -0.825)       Zayıf performans, düşük norm genişliği aralığında
   4  kırmızı      (-1.65 >= Z )      Performansta güçlük, norm aralığının dışında

Z puanı her endeks için karşılık gelen kare içinde gösterilmektedir. Seviye1’de, performans ortalama aralığın altına düşmediği için standart puan her zaman 0 olacaktır. test problemli aralığı ölçmek için dizayn edildiğinden ortalamanın üstünü ölçmez; yüksek skorlar görülemez.

Seviye – Şiddet Tablosu

Bu tablo hastanın performans bozukluğu için yapılmıştır. Sadece norm aralığının dışındaki endeksler gösterilir (seviye 4) 4 seviyede bozukluk seviyesi görülür. (1’den 4’e kadar)

Seviye Ağırlık Tablosu Nüfustaki Pozisyon
1 Düşük -1.95< Z <= -1.65 (popülasyonun 2% )
2 Orta -2.25< Z <= -1.95 (popülasyonun 1.5% )
3 Yüksek -2.55< Z <= -2.25 (popülasyonun 0.75% )
4 Çok Yüksek -2.55< Z <= -2.55 (popülasyonun 0.75%)

Örneğin

Bu profil tipi aşağıda şekilde tanımlar

  • Dikkat (D) endeksi: Performans düzeyi 4, norm dışı, ağırlık seviyesi 3 -yüksek seviyede zorlanma-
  • Zamanlama (Z) endeksi: Performans düzeyi 3
  • Dürtüsellik (D) Endeksi: Performans düzeyi 1
  • Hiperaktivite (H) Endeksi: performans düzeyi 4
Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
40'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
75.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular