0 850 840 49 28

Hemşirelerde MOXO Test İle ölçülmüş DEHB Düzeyi

HEMŞİRELERDEKİ MOXO TEST
İLE ÖLÇÜLMÜŞ
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE DÜZEYİNİN
ÇALIŞMA TECRÜBESİ İLE KIYASLANMASI

Orijinal Dosya:


HEMŞİRELERDEKİ MOXO TEST
İLE ÖLÇÜLMÜŞ
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE DÜZEYİNİN
ÇALIŞMA TECRÜBESİ İLE KIYASLANMASI

Sağlık alanındaki en önemli etken insandır. İster hastanede çalışan; doktor, hemşireler, teknisyenler için, ister hasta için geçerli olsun sağlık alanında en mühim girdi insan sağlığıdır. Bu tezin amacı; özel bir hastanede çalışan hemşirelerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite düzeyini çalışma yılları ile kıyaslayarak, dikkatsizlik sonucunda meydana gelebilecek tıbbi hataların; hastanın yaralanmasını, sakatlanmasını, ölmesini vb. engellemek, hatta mümkünse bu test uygulamalarını tıpkı kişilik testleri gibi, hastanelerin insan kaynakları politikasının bir parçası olarak, iş alımların zorunlu ve rutin bir aşaması haline getirmektir. Bu amaçla İstanbul’daki özel bir hastanede çalışan 35 hemşirenin dikkat eksikliği ve hiperaktivite düzeyi MOXO Test kullanılarak ölçülmüş ve çalışma yılları ile kıyaslanmıştır. Hemşireler çalışma tecrübeleri açısından iki gruba ayrılarak; 5 yıl altındaki hemşirelerin dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve aşırı hareketlilikte iyi bir performans göstermeleri, 5 yılın üzerinde çalışmış olan hemşirelerin ise yine aynı alanlarda kötü bir performans sergilemeleri beklenmiştir. Çalışma sonunda; 5 yıldan az çalışma tecrübesine sahip hemşireler grubunda yer alanların dikkat alanında güçlü oldukları, 5 yıldan fazla çalışma tecrübesine sahip hemşire grubunun ise zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite/aşırı hareketlilik alanlarında güçlü oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hemşire, MOXO Test, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite, Çalışma Tecrübesi, Kıyaslama.

Çalışmayı incelemek için tıklayın.

Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
40'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
75.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular