0 850 840 49 28

MOXO d-CPT nasıl ölçülür?

MOXO d-CPT nasıl ölçülür?

MOXO d-CPT dört performans endeks puanı içerir: Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite

Dikkat

Bu endeks bir uyaran verildiğinde ya da takibeden boş zamana göre doğru cevapların sayısını ölçer (hedef uyarana karşılık space tuşuna basılması) Dikkat Endeksi cevap zamanından bağımsız olarak doğru tepkilerin değerlendirmesini sağlar, böylece gecikmiş dikkatin saf ölçümlenmesini mümkün kılar. Hedef uyaran sayısı ve doğru tepki sayıları arasındaki fark ihmal hatalarının sayısını verir.

Zamanlama

Zamanlama Endeksi hedef ekrandayken verilen doğru tepkilerin sayısını hesaplar. National Institute of Mental Health (2012)’e göre, dikkat güçlüğü içeren ADHD problemleri “ötekiler kadar doğru ve hızlı bilgiyi işleme konusunda zorluklar” olarak tanımlanabilir. D-CPTlerdeki geleneksel ölçümler genelde Tepki Zamanı ve Tepki zamanı çeşitliliğini içerirler.Fakat, bu sistemler uyaranı çok kısa ve belirli bir zaman aralığında sunarlar; tepki uyaran kaybolduktan sonra oluşur. Bu tip modellerin sınırlamaları doğru ama yavaş katılımcıların yanlışlıkla dikkatsiz olarak teşhis edilmesine yol açabilir. Genelde, aynı grup hastalar –yavaş grup- eğer biraz daha fazla zaman verilse doğru tepki verirler, fakat ciddi dikkat sorunu olan hastalar hiçbir şekilde tepki vermezler çünkü zaten hedefin farkında değillerdir.

Böylece, tepki zamanının ölçümü kendiliğinden, sadece çabuk tepki verme yeteneğini ifade eder, fakat doğru tepki verme kabiliyetini değil. MOXO d-CPT her uyarandan sonra sunulan her öğe için farklı zaman uzunluklarıyla boş bir zaman aralığı yaratır. Sonuç olarak, MOXO d-CPT “iyi zamanlama” ile verilmiş doğru tepkiler ve “kötü zamanlama” tepkileri arasında (hedef ortadan kaybolduktan sonra ) ayrım yapılmasını olanaklı kılar. Bu iki zamanlama açısının ayrı olarak tanımlanması ADHD’nin National Institute of Mental Health 2012 tarafından tanımlanan iki ayrı problemine karşılık gelmektedir. Çabuk ve doğru karar verebilme.

Dürtüsellik

Dürtüsellik endeksi hedef olarak tanımlanmamış uyaranlar için gerçekleştirilmiş başlangıç tepkilerin sayısıdır. Tipik olarak, işleme hataları hedefe karşı uygun olmayan bir tepki hali için programlanmıştır ( örneğin, herhangi bir tuşa basılması). MOXO d-CPT’de ise tam tersine Dürtüsellik Endeksi sadece hedef olmayan uyarana karşı tepki olarak ‘space’ tuşuna ilk kez basıldığı zamanı dürtüsel davranış olarak kabul eder. Tüm diğer önlenemeyen tepkiler hiperaktif işlem olarak kategorize edilirler.

Hiperaktivite

Hiperaktivite endeksi dürtüsel tepki olarak kodlanmamış tüm işlem tepkilerinin toplam sayısıdır. Bu tip tepkiler aşağıdakileri kapsar:

  • ‘Space’ tuşuna hedef ya da hedef-olmayan uyarana tepki için birden fazla kez basılması. Genel olarak hiper-tepkiselliğin bir ölçütü olarak yorumlanır.
  • ‘Space’ tuşu dışında klavyede herhangi bir tuşa rastgele basılması.

Dürtüsel işlemlerin hiperaktif işlemlerden ayrılabilmesi tepki ketlenmesi problemlerinin çoğul kaynaklarının tanımlanmasına yardımcı olur.

Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
40'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
75.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular