MOXO Erişkin ADHD Testi

MOXO Erişkinler ADHD testi bilgisayarlı bir d-CPT testidir, hastanın dikkat profilini değerlendirmeye yarayan objektif bir araçtır.

MOXO Erişkinler ADHD testine özel olan ise dikkat dağıtıcı sistemlerdir ki hastanın günlük çevresinin simüle edilmesine yararlar.

Test sadece yetkili kliniklerde uygulanır ve bazı farklı avantajları vardır:

  • Özgün dikkat dağıtıcı sistem, hastanın performansının çeşitli ortamlarda test edilmesini sağlar.
  • Güncel norm havuzu, 1000’in üzerinde uluslararası norm içerir.
  • Performans grafiği, hastanın performansının zamana göre ölçülmesine izin verir. (Test süresi boyunca.)
  • Erişilebilir ve online sezgisel arayüz, testin web erişimi olan herhangi bir bilgisayardan yapılabilmesini sağlar, sadece normal bir klavye kullanarak, özel bir yazılım ya da donanım gerekmez.
  • Bütün bilgiler ABD gizlilik kanunlarına bağlıdır. (Daha fazla bilgi için mahremiyet beyanımızı okuyunuz.)

MOXO erişkinler ADHD testi basit bilgiler

Yaş      13-60 yaşlar
Test süresi      18.2 dakika
Format      Bilgisayarlı Test
Puanlama      Bilgisayarlı

MOXO ADHD testi sonuçları iki kısımdan oluşur

  • Dikkat Profili
  • Performans Grafiği

Dikkat Profili

Dikkat Profili hastanın normal gruba kıyasla hastanın performans düzeyini yansıtan dört göstergeyi kapsar (hastanın karşılık gelen yaş ve cinsiyetini yansıtan). Her indeks için standart bir puan hesaplanır ve dört olası düzeyden birine sınıflanır. -1.65 ve altı puan norm genişliğinin altında kalır ve seviye 4 performansı olarak kategorize edilir, rengi kırmızıdır.

Hastanın Dikkat Profili’nin emsal gruba göre çalışılması performanstan sapmaları açıklamaya yarar, klinik müdahaleye gerek duyulabilecek semptomları işaret eder.

Daha fazla bilgi için: Dikkat Profili

Performans Grafiği

Performans Grafiği’nde, hastanın test süresindeki performansı açıklıkla haritalandırılmıştır, farklı dikkat dağıtıcılarının giriş yaptığı yerler belirtilmiştir. Farklı çevrelerde hastanın performansı vermli şekilde test edilir ve karşılaştırılır. ADHDli bir insan üzerinde etkili çeşitli faktörleri yansıtırken, bu durum klinik profesyoneline hastanın test sırasında nasıl bir performans gösterdiğine dair daha derinlikli bir bilgi sunar, performansın zayıf veya güçlü taraflarının tanımlanmasına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için: Performans Grafiği