Uzm. Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu

KARİYER ÖZETİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezuniyetimi takiben İstanbul Tıp Fakültesi’nde Nöroloji uzmanlık eğitimimi tamamladım. Uzmanlık eğitim süremi tamamladıktan sonra İst.Tıp Fak. Nöroloji ABD Demiyelinizan Hastalıklar ve Multipl Skleroz Birimi’nde aktif olarak çalıştım ve çok merkezli uluslararası klinik çalışmalarda görevler aldım. Daha sonraki dönemlerde tek başıma ya da ekip olarak İstanbul’da çeşitli hastanelerde ve Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştım. Özel Anadolu Sağlık Merkezi’nde 2007-2013 yılları arasında ulusal ve uluslararası hastaların takip ve tedavisini üstlendim; ağırlıklı olarak nöro-onkoloji, demiyelinizan hastalıklar, nöroimmunoloji ve baş ağrısı konularında çalıştım aynı zamanda uyku hastalıkları ve polisomnografi laboratuvarını yönettim. Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde 2013-2015 yıllarında çalıştım. Halen Özel Fransız Lape Hastanesinde çalışmaktayım.

PROFOSYONEL DENEYİM
• Özel Fransız Lape Hastanesi, 2015-halen çalışmaktayım
• Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesi, 2013 – 2015
• Anadolu Sağlık Merkezi – J.Hopkins, 2007 – 2013
• Başkent Üniversitesi, Nöroloji ABD, İstanbul Uygulama ve Araştırma Merk. 2007
• Özel Haznedar Sağlık Hastanesi, Nöroloji Uzman Hekimliği 2005- 2007
• Memorial Hastanesi, Nöroloji Uzman Hekimliği 2004-2005

EĞİTİM
• Nöroloji Uzmanlığı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 1997-2003,
• Tıp Doktorluğu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1990-1997,
• Şişli Terakki Lisesi, 1987-1990
İLGİ ALANLARIM
• Davranış Nörolojisi
• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
• Nöro-onkoloji
• Uyku hastalıkları
• Multipl Skleroz
• Baş ağrısı

ALMIŞ OLDUĞUM ÖZEL EĞİTİMLER

MOXO d-CPT test eğitimi, 2014

Yeşil kuşak eğitimi, NOVACES “advancing process improvement”, Ocak 2012

Türk Uyku Tıbbı Derneği, Uyku Hekimliği Sertifikası, Nisan 2010

Uyku hastalıkları ve polisomnografi laboratuvarı pratik eğitimi, 2010
S.B. Bakırköy Profesör Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku ve Epilepsi Araştırma Merkezi, Doç Dr. Turan Atay başkanlığında,

İleri Uyku bozuklukları Kursu, Türk Uyku Araştırmaları Derneği, 2009 Istanbul

Uyku bozuklukları Kursu , Türk Uyku Araştırmaları Derneği, 2004, Istanbul

Başağrısı okulu, Türk Nöroloji Derneği, 2004 Antalya

Moleküler Bioloji ve Genetik Tekniklerin , Yaşam Bilimlerine Uygulanışı
Laboratuvar pratik kursu,
Bilkent Üniversitesi Moleküler Bioloji ve Genetik Bölümü
Haziran 2000, Ankara

KATILMIŞ OLDUĞUM ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR

“A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Multicenter Study to Determine the Safety and Efficancy of Natalizumab, When Added to Avonex® (Interferon beta-1a), in Subjects with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis”

“Orta ila Şiddetli Alzheimer Hastalığı Bulunan Hastalarda Dimebon’un (PF-01913539) Etkinlik ve Güvenilirliğinin Değerlendirildiği 26-haftalık, Faz-3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma”

“Use of Duloxetine or Pregabalin in Monotherapy versus Combination Therapy of Both Drugs in Patients with Painful Diabetic Neuropathy ” The COMBO-DN ( COmbination vs Monotherapy of PregaBalin and DulOxetine in Diabetic Neuropathy ) Study

ALMIŞ OLDUĞUM ÖDÜLLER

Schering AG. birincilik ödülü, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998, Bursa
Oligoklonal Band Negatif Multipl Skleroz,
Korkmaz-Bilgili F, Akman-Demir G, Saruhan-Dreskeneli G, Eraksoy M.,

Uyku bozuklukları Kursu, 2004 birincilik ödülü
Türk Uyku Araştırmaları Derneği

Uyku bozuklukları Kursu, 2009 birincilik ödülü
Türk Uyku Araştırmaları Derneği

SUNUM VE BİLDİRİLER

Oligoklonal Band Negatif Multipl Skleroz (Schering AG. birincilik ödülü)
Korkmaz-Bilgili F, Akman-Demir G, Saruhan-Dreskeneli G, Eraksoy M.,
34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998, Bursa

Oligoclonal Band Negative Multiple Sclerosis
Korkmaz-Bilgili F, Akman-Demir G, Saruhan-Direskeneli G, Eraksoy M.
14th ECTRIMS meeting 1998,Stocholm

Travma ve Multipl Skleroz
Korkmaz-Bilgili F, Akman-Demir G, Eraksoy M.
35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, İzmir

Ağrılı rekürren oftalmoparezi ve panhipopituitarizm:
Olgu sunumu
Korkmaz-Bilgili F, Baslo B, Öge E
35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, İzmir

Motor hipereksitabilite ile seyreden Paraneoplastik beyinsapı ensefaliti: olgu sunumu
Korkmaz – Bilgili Ferda, Baslo Barış, Öge Emre
36. Ulusal Nöroloji Kongresi 2000, İstanbul

İntratekal Oligoklonal IgG Band Pozitif ve Negatif Klinik Kesin Multipl Skleroz Hastalarının Karşılaştırılması
Ferda Bilgili, Gülşen Akman Demir, Mefküre Eraksoy, Oğuzhan Çoban, Melike Mutlu, Afyer Tumaç, Şükriye Çetin, Öget Öktem Tanör, Güher Saruhan Direskeneli, Gökhan Demir, Nüket Tüzün
39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003 Antalya

Progresif Multipl Kraniyal Nörapati ve Parankimal Santral Sinir Sistemi Metastazı
Ferda Bilgili, Barış Topçular, Gülşen Demirel, Aysan Durukan, Özgür Emir, Gülcan Purcu, Gülşen Akman Demir, Mefküre Eraksoy, Bilge Bilgiç, Ahmet Sivas
39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003, Antalya

Systemic cancers presented with isolated optic neuritis and multifocal white matter lesions mimicking multiple sclerosis: Report of two patients and review of the literature
Ferda Bilgili, Barış Topçular, Gülşen Demirel, Aysan Durukan, Özgür Emir, Gülcan Purcu, Gülşen Akman Demir, Mefküre Eraksoy, Bilge Bilgiç, Ahmet Sivas
8th European Federation of Neurological Societies Congress (EFNS)
4-7 Eylül, Paris 2004

Turkish multiple sclerosis patients with and without oligoclonal bands
Ferda Bilgili, Gülşen Akman Demir, Mefküre Eraksoy, Oğuzhan Çoban, Melike Mutlu, Afyer Tumaç, Şükriye Çetin, Öget Öktem Tanör, Güher Saruhan Direskeneli, Gökhan Demir, Nüket Tüzün
8th European Federation of neurological Societies Congress (EFNS)
4-7 Eylül, Paris 2004

Leptomeningial carcinomatosis, Case discussions with experts, oral presentation
Ferda Korkmaz Özkanoğlu
16th Meeting of the European Neurological Society (ENS)
27 – 31.05.2006, Lausanne

Multipl Skeroz neden? nasıl?( Multipl Skleroz patogenezi)
Ocak 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Hasta Okulu

Multipl Skerozun öyküsü (Karikatürler ile Multipl Sklerozun patogenezi)
Ocak 2004, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Hasta Okulu

Multipl Skleroz belirtileri
Ocak 2003, İstanbul Universitesi, İstanbul İstanbul Tıp Fakültesi
Hasta Okulu

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum tarihi: 26 Mart 1973
Doğum yeri: Antakya
Yabancı dil: İngilizce
Evli ve iki çocuk annesi

ÜYELİKLER

Türk Tabipler Odası
Türk Nöroloji Derneği
Nöroimmunoloji Derneği
Türk Uyku Tıbbı Derneği

Bu içeriği paylaşın!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone Send this via whatsapp

Bir Cevap Yazın