0 850 840 49 28

Performans Grafiği

MOXO ADHD d-CPT grafiği testin zaman çizelgesine paralel olarak hastanızın performansının temiz ve ölçülebilir, objektif bir değerlendirmesini sunar.Sunulan bilgi ADHD testinde girilen dikkat dağıtıcıların da izlenmesine olanaka verir, hangisinin hastayı etkilediğini ve performansını yükselttiğini mi yoksa alçalttığını mı anlamanıza yardımcı olur.

Performans grafiği: MOXO ADHD d-CPT sonuçlarındaki 2. Tablo

Zamana göre hastanın performans düzeyi dört dikkat endeksi için grafikte verilmiştir:

Bu tablo aşağıdakilerden oluşur:

  • X-ekseni farklı test seviyelerini belirtir ( 8 seviye)
  • Y-ekseni – performans düzeyi puanını belirtir ( 0’dan 100’e kadar)

Not: Puan ortalaması örnekteki puan ortalamasından türetilmemiştir ve diğer test puanlarıyla karşılaştırılmaz. Bunun yerine, ilgili endeksteki tuş vuruşlarını yansıtır.

Dikkat ve zamanlama ölçülürken, hastanın fazla tuş vuruşları birikir, skor yüksektir. Tersine dürtüsellik ve hiperaktivite için daha az tuşa basma ile daha yüksek skor alınır.Her iki durumda da yüksek skor daha iyi performanstır.

ADHD Testi her zaman aşağıdaki gibi sıralana sekiz evreden oluşur.

  • Seviye 1 > Temel 1: Uyaranın olmadığı evre.
  • Seviye 2 > görsel 1: Sadece bir görsel uyaran aynı anda ekranda görülür.
  • Seviye 3 > görsel 2: Aynı anda ekranda iki görsel uyaran görülür.
  • Seviye 4 > İşitsel 1: Sadece bir işitsel uyaran aynı anda ekranda görülür.
  • Seviye 5 > işitsel 2: Aynı anda ekranda iki işitsel uyaran görülür.
  • Seviye 6 > Birleşik 1: Bir görsel ve bir işitsel uyaran aynı anda görülür.(her birtinden bir tane)
  • Seviye 7 > Birleşik 2: İki görsel ve iki işitsel uyaran aynı anda görülür.(her birtinden iki tane)
  • Seviye 8 > Temel 2: Uyaranın olmadığı evre.

Grafiği analiz etmek için genel prensipler

Zamana göre Performans:

Bu ADHD testine özel olarak, zamana göre performans prensibi problemlerin bir zaman aralığında tanımlanmasına olanak verir, performans düzeyleri zamana göre izlenmektedir.( sürekli dikkat)

Basit Düzeyler 1 ve 2 birbirinin aynısıdır, testin başlangıcı ve sonundaki kendi pozisyonları dışında performans karşılaştırılabilir, böylece hastanın dikkati sürdürme kabiliyeti değerlendirilebilir.

Farklı ortamlar bakımından performans:

Bu prensip hastanın değişen bir seri ortamı deneyimlerken eldeki işe konsantre olması istendiği halde gereksiz bilgiyi filtreleme yeteneğini işaret etmektedir.(seçici dikkat)

MOXO ADHD testi bu tip bakış açılarını, Düzey Basit 1 baz çizgisine göre spesifik dikkat dağıtıcı tipin iki düzeyi için performansları karşılaştırarak mümkün kılmaktadır.

Bu tip bir bilgi hastayı günlük ortamını en uygun nasıl yönetebileceği üzerine çok değerli bilgiler sunar, özellikle tercih edilen öğrenme stratejilerine önem verilmiştir.

Bu örnekte, hiperaktivite endeksi özellikle görsel ve işitsel dikkat dağıtıcılar beraber varken düşük performans işaret etmektedir. Fakat, hastanın performansının zamana göre sabit olduğunu görüyoruz çünkü iki Basit aşamada puanlar benzer çıkmaktadır. Dikkat endeksi zamana göre performansta karışık dikkat dağıtıcıların varlığında hafif bir düşüş göstermektedir. Zaman ve dürtüsellik ölçümleri belirli dikkat dağıtıcılardan etkilenmeden görece sabit performans gösterir.

Bu tip bir performans profili farklı hastalar tarafından karşılaşılan spesifik zorluklara kayda değer bir içgörü sağlayabilir, böylece daha verimli bir çalışma çevresine kişileri yönlendirebilir. Hasta profili dikkat dağıtıcıları engellemek ihtiyacını vurgulayabilir, özellikle çalışırken ve işitsel/görsel dikkat dağıtıcılar birleştiğinde (mesela kalabalık bir çevrede olma durumu gibi) Ek olarak, düzenli molalar vermek uzun bir öğrenme sürecini kolaylaştırabilir ve hatta gelişmiş bir dikkat süresine katkıda bulunabilir.

Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
40'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
75.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular