Sürekli Performans Testi’nin (MOXO-CPT) diyaliz öncesi kronik böbrek hastalığı, diyaliz ve böbrek nakli geçmişi olan çocuklardaki kullanışlılığı

Kronik böbrek hastalığına sahip olan çocuklarda ve böbrek değişim terapisi geçirmekte olan çocuklarda nörokognitif ve fizyolojik bozukluklar görülebilir.

Böbrek nakli hayat kalitesini arttırsa da, böbrek nakli geçiren çocuklarda fizyolojik problemler olabilir. Bu çalışmada, diyaliz öncesi kronik böbrek hastalığına sahip olan çocuklar ile diyaliz ve böbrek nakli geçiren çocuklarda MOXO-sürekli performans testi ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu benzeri semptomların araştırılmasıdır.

MOXO-sürekli performans testi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu benzeri semptomlara ait, Dikkat, Zamanlama, Hiperaktivite ve Dürtüsellik olmak üzere dört alanı ölçmektedir. En azından üç tane < – 1.5 seviyesinde standart sapma skoruna sahip olan hastalar, MOXO-sürekli performans testine göre pozitif sayılmaktadır. Diyaliz öncesi kronik böbrek hastalığına sahip olan, diyaliz (peritoneal diyaliz ve hemodiyaliz alt gruplarına bölünmek üzere) geçmişi olan, ve böbrek nakil geçmişine sahip olan gruplar karşılaştırılmıştır. Test skorlarının hastanın klinik ve laboratuvar karakteristikleri ile korelasyonu ve hastanede yatışlı tedavi ile eğitimin etkileri de değerlendirilmiştir.

13.3 ± 3.4 yaşlarındaki yetmiş iki hasta (böbrek nakil geçmişine sahip 23 hasta, diyalizde 23 hasta ve diyaliz öncesi kronik böbrek hastalığına sahip 26 hasta) değerlendirilmiştir. Genel olarak MOXO-sürekli performans testinin pozitivitesi %29 olmuştur. Total skorlarda veya z skorlarında gruplar arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Dikkat ve Zamanlama alanlarına ait z skorları, dişi bireylerde anlamlı ölçüde daha yüksek çıkmıştır (sırasıyla p = 0.004 ve p = 0.008). Yaş, Dikkat ve Zamanlama alanlarına ilişkin total skorlar ile pozitif bir korelasyon içindedir (sırasıyla p = 0.000, r = 0.445 ve p = 0.004, r = 0.243), ve hiperaktivite skorları ile ters bir korelasyon içindedir (p = 0.000, r = – 0.415).

Çalışma popülasyonundaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu benzeri semptomların prevalansı, pediyatrik Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu sahibi olanlara kıyasla çok daha fazlaydı. Bizler, MOXO-sürekli performans testinin kronik böbrek hastalığı veya böbrek değişim terapisinin farklı aşamalarında olan çocuklarda DEHB tanısının değerlendirilmesinde geçerli bir destekleyici ölçüt olduğuna inanıyoruz.

Ayrıntılı kaynak bilgisi ve linkler için orijinal dosyayı inceleyebilirsiniz.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, kronik böbrek hastalığı; böbrek nakli; MOXO-sürekli performans testi.

Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
50'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 50’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
150.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 150.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular