Geçerlilik & Yayınlar

MOXO online servisi, idari, fiziksel ve teknik olarak “the HIPAA Final Rule” ( Appendix A, Subpart C of 45 CFR Part 164) içinde tanımlandığı şekliyle tümüyle uygulamaktadır. HIPAA son kural Mart 26,2013’te yürürlüğe girmiş olup, Nisan 1, 2013 itibarı ile MOXO Final Kural’a tamamen uygunluk sağlamıştır.

Yayınlar